International Symposium on Earthquake Risk Management of Historical Structures: With a Focus on Tuskish Guideline

StormAdmin Haberler

International Symposium on Earthquake Risk Management of Historical Structures: With a Focus on Tuskish Guideline,  aims at the promotion of “The Guideline of Earthquake Risks Management for Historical Structures” for all the environments studying on conservation with international effectiveness. Furthermore, it has been aiming that the countries, making similar works before, will share their experiences and accumulations scientifically, and evaluating …

MELLOR-UK PİLOT ALANI TOPLANTISI – MELLOR-UK PILOT SITE MEETING

StormAdmin Haberler

15 – 16 Aralık 2016 tarihlerinde İngiltere’nin uygulama alanı olan Manchester’daki Mellor pilot sahasında bir toplantı düzenlenmiştir. 15 Aralık 2016 tarihinde ilk olarak alan ziyareti yapılmıştır. Bu ziyaret sonrasında Mellor sahasındaki mevcut tehlikeler tartışılmış, alanda kurulmuş olan izleme sistemleri konusnuda bilgi verilmiş ve tehlike yönetimi süreçleri ve kılavuzları tartışılmıştır. 16 Aralık 2016 tarihinde de Mellor sahasında kurulan izleme sistemlerinin özellikleri ve …

TROIA PİLOT ALANI TOPLANTISI – TROIA PILOT SITE MEETING

StormAdmin Haberler

10 – 11 Kasım 2016 tarihleri arasında Portekiz’in pilot uygulama alanı olan Lisbon’a bağlı Troia Antik Şehri’nde alan toplantısı düzenlenmiştir. 10 Kasım tarihinde  alan ziyareti yapılmış olup,  11 Kasım da ise WP10 (Yaygınlaştırma- Dissemination) ve WP11 (İnovasyon ve İş Planlaması – Innovation and Business Planning ) ‘e yönelik toplantılara katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantılarda  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens. Deprem Mühendiliği Bölümü’nden …

PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI – KICKOFF MEETING

StormAdmin Haberler

Kültür Mirasının Teknik ve Örgütsel Kaynak Yönetimi Yolu ile Korunması – STORM – 700191- Projesi’nin başlangıç toplantısı İtalya’nın Roma şehrinde “Terme di Diocleziano” konferans salonunda 27-28 Haziran 2016  tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Proje’nin 20 ortağından çeşitli katılımcılar ve Avrupa Komisyonu’nu temsilen proje ofisinden Christophe Coudun Bey’in katılımı ile sunumlar yapıldı. Öncelikle farklı disiplinlerde çalışan katılımcılar birbirleri ile tanıştı; iki gün boyunca projenin …

STORM – Kültür Mirasının Teknik ve Örgütsel Kaynak Yönetimi Yoluyla Korunması

StormAdmin Haberler

Avrupa’nın kültür mirası dünyadaki en zengin kültür miraslarındandır. Kültür mirası, her yıl milyonlarca insanı arkeolojik alanlara, kiliselere, kalelere, anıtlara, müzelere vs. çeken bir yol göstericidir. Bu nedenle, Avrupa Kültür Mirasının korunması ve konservasyonu, politika belirleyici, bu hazineleri koruyan kurumlar ve aynı zamanda yerel ve ulusal seviyede turist ve eğitimciler için önceliklidir. Kültür Mirasının değeri açıktır; herkesçe bilinir. Kültür Mirasının, Avrupa …