Εναρκτήρια Συνάντηση

StormAdmin Néa

Ρώμη, 27-28 Ιουνίου 2016 Η εναρκτήρια συνάντηση που εγκαινίασε το έργο STORM – 700191 διεξάχθηκε στις Θέρμες του Διοκλητιανού στη Ρώμη. Όλοι οι εταίροι (20 συνολικά) παρευρέθηκαν, μαζί με τον Αξιωματούχο του Έργου (κ. Christophe Coudun), ο οποίος έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον επρόκειτο για την πρώτη συνάντηση εργασίας, οι εταίροι πρώτα από όλα γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Κατά …

Το Έργο STORM στις Θέρμες του Διοκλητιανού στη Ρώμη

StormAdmin Néa

Το έργο STORM (Safeguarding Cultural Heritage through the Technical and Organizational Resources Management – Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά, Διαχείριση Τεχνικών και Οργανωτικών Πόρων) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 – Horizon 2020 (αριθμός έργου 700191). Πιο συγκεκριμένα, το έργο εντάχθηκε στη Δράση Ασφάλεια (Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων DRS-11-2015: Ανθεκτικότητα σε Καταστροφές και Κλιματική Αλλαγή). Οι …

Safeguarding Cultural Heritage, Technical and Organisational, Resources Management

StormAdmin Néa

Το έργο STORM σκοπεύει να προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από φυσικά φαινόμενα μια καινοτόμο δυνατότητα, η οποία θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν τις πρακτικές τους.  Το STORM σχεδιάζει να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες, τόσο σε μακρο–κλίμακα για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πρότασης διαχείρισης των μνημείων, …