ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ, 18-20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

StormAdmin Néa

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) φιλοξένησαν τους εταίρους του προγράμματος STORM σε επιτελική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Ρεθύμνου, στις 18-20 Ιουλίου 2017. Το STORM – “Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organizational Resources Management” χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 και είναι ένα από τα δύο έργα που προκρίθηκαν από την …

Εργασίες αποτυπώσεων και εγκατάσταση αισθητήρων στο Φρούριο Φορτέτζα και το Ιστορικό Κέντρο του Ρεθύμνου

StormAdmin Néa

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος STORM, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν αποτυπώσεις με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας και της σάρωσης με λέιζερ και εξελίσσεται η αξιολόγηση της ευπάθειας επιλεγμένων σημείων σε μνημεία του Ρεθύμνου. Υπεύθυνος των εργασιών, οι οποίες εκτελούνται σε συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι ο αρχαιολόγος Gianluca Cantoro. Η χρήση της …