Η σεισμικότητα του Ελληνικού χώρου σε πραγματικό χρόνο

StormAdmin Néa

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου συνεργάζεται επιτυχώς με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου STORM. Το Μάιο 2017 οι δύο υπηρεσίες  τοποθέτησαν ειδικό σεισμολογικό εξοπλισμό (επιταχυνσιογράφους) για την καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής και του εδαφικού θορύβου σε δύο μνημεία του Ρεθύμνου, το Φάρο και τη Φορτέτζα. Τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού και της επεξεργασίας των δεδομένων ανέλαβαν οι Σεισμολόγοι Δρ. Ι. Καλογεράς και Δρ. Ν. Μελής, Διευθυντές Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

 

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών*

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (στο εξής Γ.Ι.) είναι ένα από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα. Η Ελληνική πολιτεία αναγνώρισε από νωρίς το σεισμικό πρόβλημα της χώρας και ίδρυσε το 1893 το Γ.Ι., το οποίο από τότε λειτουργεί συνεχώς.

Το Γ.Ι. έχει ως στόχο τη μελέτη και την προαγωγή της έρευνας στα πεδία της Σεισμολογίας, της Φυσικής του Εσωτερικού της Γης, της Γεωφυσικής, της Τεκτονικής των Πλακών, της Ηφαιστειολογίας και της Γεωθερμίας, της Νεοτεκτονικής και της Σεισμοτεκτονικής. Το κύριο καθήκον του Γ.Ι. είναι η καταγραφή και επεξεργασία σεισμολογικών, γεωφυσικών και γεωδυναμικών δεδομένων, η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και η παροχή εκπαιδευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών προς τρίτους. Το Γ.Ι. παρακολουθεί και καταγράφει τη σεισμικότητα στον Ελλαδικό Χώρο σε 24ωρη βάση για 365 ημέρες το χρόνο. Για την εξυπηρέτηση των στόχων του υποστηρίζεται από έμπειρο ερευνητικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Μια κρίσιμη αποστολή του Γ.Ι. είναι η πληροφόρηση της Πολιτείας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του κοινού για τη σεισμική δραστηριότητα στον Ελληνικό χώρο.

Η στρατηγική του Γ.Ι. βασίζεται:

• Στην ανάπτυξη, ανανέωση και υποστήριξη σεισμολογικών και γεωφυσικών δικτύων και υποδομών σε εθνική κλίμακα.

• Στην ανάπτυξη αξιόπιστων βάσεων δεδομένων για πληροφόρηση και παραγωγή νέας γνώσης.

• Στις διεθνείς συνεργασίες για την ανταλλαγή σεισμολογικών και γεωφυσικών δεδομένων και για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων και εργαλείων.

Στο Γ.Ι. συστάθηκε από το 2010 και λειτουργεί το «Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι» με σκοπό την ενημέρωση και την αντιμετώπιση του κινδύνου από παλιρροϊκά κύματα (τσουνάμι).

 

Η σεισμικότητα του Ελληνικού χώρου σε πραγματικό χρόνο, είναι διαθέσιμη συνεχώς στο διαδίκτυο http://bbnet.gein.noa.gr.

 

* Πληροφορίες από https://accelnet.gein.noa.gr/leaflets/