Storm Project (gr)

Σεμινάριο STORM, 11-13 Σεπτεμβρίου 2017

Η πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος STORM υλοποιήθηκε από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Ακαδημία Πυροσβεστικής (Istituto Superiore Antincendi) στη Ρώμη, τον εκπαιδευτικό οργανισμό της ιταλικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – CNVVF).

Ο στόχος αυτού του Θερινού Σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εργασιών κατά τον πρώτο χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος STORM. Οι διαλέξεις του σεμιναρίου έδωσαν έμφαση στη συσχέτιση της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων που αυτή επιφέρει στην Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και στις διαθέσιμες τεχνολογίες για την πρόβλεψη επικίνδυνων φαινομένων και την ελαχιστοποίηση των καταστροφών. Οργανώθηκαν πέντε πρακτικές ασκήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση καταστροφής εγγράφων μετά από πλημμύρα, σε επείγουσες επεμβάσεις σε κτίρια υπό κατάρρευση και σε επείγουσες επιτόπιες στερεώσεις τοιχογραφιών.

 

Οργανωτική Επιτροπή

Stefano Marsella, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF),
Maria Joao Reves, Nova Conservacao (NCRS),
Vanni Resta, Kpeople ltd (KP),
Ulderico Santamaria, Università della Tuscia (TUSCIA).

 

Το τριήμερο σεμινάριο περιέλαβε διαλέξεις και τις προαναφερθείσες ασκήσεις.

 

Πρώτη μέρα

Η πρώτη μέρα αποτελείτο από δύο συνεδρίες με τέσσερεις διαλέξεις η καθεμία, ενώ η πρώτη πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της πρωινής συνεδρίας.

 

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

 1. Εισαγωγή: το πρόγραμμα STORM και οι κίνδυνοι για την πολιτιστική κληρονομιά που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή

Ομιλητές: Silvia Boi (Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. – ENG) και Stefano Marsella (CNVVF)

 

 1. Αρχές συντήρησης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ομιλητής: Ulderico Santamaria (TUSCIA)

 

 

Maria Joao Revez (NCRS)                                                                                                                 Francesca Boldrighini (SSCOL)

 1. Αρχές κανονισμών για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Οι Filipa Neto (Portuguese General Direction of Cultural Heritage – DGPC), Marina Magnani Cianetti και Francesca Boldrighini (Soprintendenza Speciale Per il Colosseo il Museo Nazionale Romano e l’area Archaeologica di Roma – SSCOL) ήταν υπεύθυνες για τη συγκεκριμένη διάλεξη. Τη διάλεξη παρουσίασαν η Maria Joao Revez εκ μέρους της Πορτογαλικής Γενικής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (DGPC) και η Francesca Boldrighini για την Ειδική Υπηρεσία για το Κολοσσαίο, το Εθνικό Μουσείο της Ρώμης και την Αρχαιολογική Περιοχή της Ρώμης (SSCOL).

 

 1. Εισαγωγή στη συλλογή δεδομένων πριν από καταστροφές και εκτίμηση βλαβών μετά το συμβάν (τρόποι χρήσης των φορμών ταχείας αξιολόγησης)

Ομιλήτρια: Maria Concetta Capua (NCRS)

 

Πρακτική άσκηση 1 – Πριν από την καταστροφή: συλλογή δεδομένων (χώρος, περιοχή κλπ)

Παρουσίαση: NCRS/TUSCIA

 

Οι απογευματινές διαλέξεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

 1. Κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ομιλήτρια: Ivonne Anders (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik – ZAMG)

 

 1. Η πρόταση του STORM για τη δημιουργία πλατφόρμας με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ομιλητής: Χαράλαμπος Πατρικάκης (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα – Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

 

 1. Πώς η χρήση αισθητήρων χαμηλού κόστους βοηθά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ομιλητής: Χαράλαμπος Πατρικάκης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) 

 

 1. Προσαρμόζοντας την έννοια της Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών (Disaster Risk Reduction) στον τομέα της Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: αρχές, μέθοδοι και ρόλοι

Ομιλήτρια: Maria Joao Revez (NCRS)

 

Δεύτερη μέρα

Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας είχε όμοια δομή με αυτό της πρώτης, με τέσσερεις διαλέξεις σε κάθε συνεδρία. Τόσο η πρωινή όσο και η απογευματινή συνεδρία ολοκληρώθηκαν με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης.

 

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής: 

 1. Η εκμάθηση μιας κοινής γλώσσας για τους κανονισμούς, τους στόχους και τις διαδικασίες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στις διαφορετικές φάσεις της διαχείρισης καταστροφών

  Ομιλήτρια: Maria Teresa Jaquinta (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – ICCROM) 

 

 1. Πλημμύρες, καταιγίδες, παλίρροιες: διαδικασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε  μνημεία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ομιλητές: Alcides Bizarro και Luis Vital Alexandre (Município de Grândola, Serviço Municipal de Proteção Civil – SMPC)

 

 1. Διαδικασίες λήψης μέτρων ασφαλείας για την Πολιτιστική Κληρονομιά μετά από φυσικές καταστροφές

 Ομιλητής: Andrea Marino (CNVVF) 

 

 1. Αρχές αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Ομιλητής: Ulderico Santamaria (TUSCIA)

 

Πρακτική άσκηση 2 – Πρώτες βοήθειες σε βιβλία μετά από πλημμύρα

Παρουσίαση: SOS Archivi (εξωτερικός συνεργάτης του προγράμματος)

 

Οι απογευματινές διαλέξεις της δεύτερης μέρας διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

 1. Αρχές αντιμετώπισης κινδύνων από πυρκαγιές –πυρκαγιές σε αρχιτεκτονικές δομές

Ομιλητής: Luca Nassi (CNVVF)

 

 1. Αρχές αντιμετώπισης κινδύνων από πυρκαγιές – δασικές και αστικές πυρκαγιές

Ομιλητής: Stefano Marsella (CNVVF)

 

 

 1. Αρχές αντιμετώπισης κινδύνων από σεισμούς

Ομιλητές: Eren Uckan (Bogazici University – BU) και Bulent Akbas (BU)

 

 1. Μια πρώτη προσέγγιση στην ανάλυση κινδύνων και η εφαρμογή της σε απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς προερχόμενες από την κλιματική αλλαγή

Ομιλητής: Mohammad Ravankhah (University of Stuttgart – USTUTT)

 

Πρακτική άσκηση 3 – Στερέωση λίθινης αψίδας μετά από σεισμό

Παρουσίαση: Andrea Marino (CNVVF)

 

Τρίτη μέρα

Το πρόγραμμα της τελευταίας μέρας ξεκίνησε με δύο πρακτικές ασκήσεις εξομοίωσης περιστατικών, τις οποίες ακολούθησαν δύο ακόμα διαλέξεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τελική εξέταση των εκπαιδευομένων, η οποία περιέλαβε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών και ανάπτυξη στρατηγικής για τη μετρίαση καταστροφής σε κάποιο χώρο ή μνημείο της επιλογής τους. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την απονομή των πιστοποιητικών παρακολούθησης. 

 

Πρακτική άσκηση 4 – Πρώτες βοήθειες σε κατεστραμμένες τοιχογραφίες

Παρουσίαση: TUSCIA/NCRS

 

Πρακτική άσκηση 5 – Ταχεία αξιολόγηση καταστροφής σε κατασκευές

Παρουσίαση: Armando De Rosa (CNVVF – Leica Geosystems, εξωτερικός συνεργάτης του προγράμματος)

 

 1. Ρόλος και Ευθύνη στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: πώς να προετοιμάσουμε το μέλλον

Ομιλητής: Fabio Perossini (KP)

 

 1. Συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σε επείγοντα περιστατικά

Ομιλητές: Francesca Boldrighini (SSCOL) και Marcello Marzoli (CNVVF)

 

Τελική εξέταση και αξιολόγηση

 

Τέλος σεμιναρίου και απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης

Exit mobile version