2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

StormAdmin Néa

Από 26 Φεβρουαρίου 2018 οι δράσεις του προγράμματος STORM, στις οποίες συμμετέχει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ως εταίρος, θα μπορούν να φέρουν το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 με σύνθημα «Η κληρονομιά μας: το παρελθόν συναντά το μέλλον».

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 είναι η προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς, η συνειδητοποίηση της κοινής ιστορίας και των κοινών αξιών και η ενδυνάμωση των δεσμών της ευρωπαϊκής κοινότητας με τον τόπο.

Βασικός στόχος της καμπάνιας είναι η ανάδειξη της θετικής συνεισφοράς της πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικονομία, στην κοινωνία, στον τουρισμό, στην εργασία, στη σχέση μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών, στην πολιτιστική διαφορετικότητα, στην κοινωνική ενσωμάτωση και στον πνευματικό διάλογο.

Το STORM, έχοντας ως κεντρική δράση τον διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για τη δημιουργία μιας κοινής μεθοδολογίας για την προστασία των μνημείων από φυσικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συνεισφέρει έμπρακτα στην καμπάνια προστατεύοντας την Ευρωπαϊκή κληρονομιά χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και προωθώντας την ευρωπαϊκή συνεργασία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

https://europa.eu/cultural-heritage/ και τη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/