Επιτελική Συνάντηση STORM – Αθήνα, 26-28 Ιουνίου 2018

StormAdmin Néa

Η επιτελική συνάντηση του STORM στην Αθήνα είναι η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου του προγράμματος και την επικύρωση των αποτελεσμάτων της από τους εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρώμη (Θέρμες Διοκλητιανού, 26-27 Μαρτίου 2018). Η συνάντηση διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η συνάντηση της Αθήνας επικεντρώθηκε στους στόχους της δεύτερης και τελευταίας περιόδου του …

Συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου στην Επιχειρησιακή Άσκηση Πεδίου για Σεισμό «Ρίθυ 2018» της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ρεθύμνου

StormAdmin Néa

Η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ρεθύμνου διεξήγαγε επιχειρησιακή άσκηση πεδίου για σεισμό στην οποία συμμετείχαν οι τοπικοί φορείς και κλιμάκια της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΜ, του ΕΚΑΒ, του Ελληνικού Στρατού, Λιμενικού Σώματος και του Ερυθρού Σταυρού. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ρεθύμνου, η οποία είναι εμπλεκόμενος φορέας στο STORM, αλλά και …

Συνάντηση STORM – Λονδίνο 12-14 Φεβρουαρίου 2018

StormAdmin Néa

Η συνάντηση του Λονδίνου περιελάμβανε την παρουσίαση της προόδου των επιμέρους εργασιών του προγράμματος από τους εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο του δημόσιου φορέα Historic England (https://historicengland.org.uk/) (εικ.1). Ο φορέας δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης της ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, προσφέροντας εκπαίδευση, χορηγίες και οδηγίες εκπόνησης σχεδίων …