Συνάντηση STORM – Λονδίνο 12-14 Φεβρουαρίου 2018

StormAdmin Néa

Η συνάντηση του Λονδίνου περιελάμβανε την παρουσίαση της προόδου των επιμέρους εργασιών του προγράμματος από τους εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο του δημόσιου φορέα Historic England (https://historicengland.org.uk/) (εικ.1). Ο φορέας δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης της ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, προσφέροντας εκπαίδευση, χορηγίες και οδηγίες εκπόνησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε ανάλογους φορείς και επαγγελματίες. 

Εικ. 1: Το κτήριο που στεγάζεται ο φορέας Historic England.

Στη διάρκεια της παρουσίασης των προτάσεων του STORM για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε κινητά και ακίνητα μνημεία κατά την συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων, ομιλητές από τον φορέα Historic England όσο και από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς English Heritage Trust (http://www.english-heritage.org.uk/) και Historic Royal Palaces (https://www.hrp.org.uk/) παρουσίασαν από την μεριά τους, τους κύριους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν στα μνημεία για τα οποία είναι υπεύθυνοι, τον τρόπο ορισμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διάσωσης αντικειμένων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τρόπους εκπόνησης σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών σε ιστορικά κτήρια καθώς και τη συμβολή των εθελοντών στις επιχειρήσεις διάσωσης (εικ.2-5).

Εικ.2: Οργάνωση των ομάδων διάσωσης της πυροσβεστικής (Historic England).

Εικ.3: Στιγμιότυπο από διάσωση πίνακα ζωγραφικής μετά από πυρκαγιά (Historic England).

Εικ.4: Εκπρόσωπος του Historic Royal Palaces παρουσιάζει το σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων που έχει υιοθετήσει ο φορέας.

Εικ.5: Η συμβολή και οργάνωση των εθελοντών από τον φορέα Historic Royal Palaces.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο βασιλικό ανάκτορο Hampton Court, που περιελάμβανε την επίδειξη πρακτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και διάσωσης κινητών αντικειμένων σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Οι υπεύθυνοι των σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών του  Historic Royal Palaces ξενάγησαν τους εταίρους στο εσωτερικό του Hampton Court και παρουσίασαν διαφορετικά μέτρα διάσωσης που κάλυπταν ένα ευρύ κατάλογο αντικειμένων όπως πίνακες ζωγραφικής, πορσελάνη, υφάσματα και τα μοναδικά ταπισερί που κοσμούν τις αίθουσες (εικ.6-9).

Εικ. 6: Φυσικοί φάκελοι σχεδίων έκτακτης ανάγκης είναι διαθέσιμοι σε κομβικά σημεία εντός του Hampton Court (Historic Royal Palaces).

Εικ.7: Παράδειγμα μετακίνησης ζωγραφικού πίνακα από την Ομάδα Διάσωσης του Hampton Court (Historic Royal Palaces).

Εικ.8: Διαθέσιμοι σάκοι με εργαλεία και υλικά πρώτων βοηθειών για τη διάσωση αντικειμένων του Hampton Court (Historic Royal Palaces).

 Εικ. 9: Εφαρμογή μόνιμων ιμάντων στην κορνίζα πίνακα για την ασφαλή μεταφορά του κατά την επιχείρηση διάσωσης στο Hampton Court (Historic Royal Palaces).