EFES ANTİK TİYATROSUNDA DEPREM TATBİKATI

StormAdmin Haberler

STORM Projesi kapsamında geliştirilen yapı sağlığı izleme sistemi ve acil müdahale yöntemlerinin  sınanması için  16 Şubat 2019 tarihinde  Efes Antik Kenti  büyük tiyatroda, sahanın  ziyaretçilere açık olduğu bir zamanda bir deprem tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Tatbikatta, şiddetli bir depremin antik tiyatroda yaralanmalara ve tarihi eserlerde hasara neden olduğu senaryosu tasarlanmıştır. Tiyatrodaki ivme ölçerlerden saha yetkililerine  gerçek zamanlı olarak  aktarılan uyarı bilgisi ile …

EFES ANTİK TİYATRODA İVME ÖLÇER KURULUMU

StormAdmin Haberler

Boğaziçi Üniversitesi tarafından  Efes Antik Tiyatroya güney kanadı tepe noktası ile sahne arkası zemine 2017 yılında yerleştirilen kuvvet-denge tipi ivme ölçerlere ek olarak Temmuz 2018 ‘de aynı bölgeye MEMS tipi iki ivme ölçer daha yerleştirildi. Cihazlar-BU arasında gerçek zamanlı veri akışı devam etmektedir.    

EFES ANTİK TİYATRO’DA METEOROLOJİ İSTASYONU

StormAdmin Haberler

Boğaziçi Üniversitesi tarafından satın alınan  meteoroloji istasyonu projenin pilot sahası olan Efes Antik Tiyatrosu güney ucundaki yüksek kısma 2018 yılı içinde yerleştirilmiştir. Bu kurulumda amaç pilot sahadaki gerçek zamanlı meteoroloji verilerinden (güneş radyasyonu, yağış miktarı, sıcaklık, basıç, nem, çiğ noktası sıcaklığı, rüzgar şiddeti ve yönü gibi) elde edilecek yaralı bilginin STORM platformuna aktarılmasıdır.        

International Symposium on Earthquake Risk Management of Historical Structures: With a Focus on Tuskish Guideline

StormAdmin Haberler

International Symposium on Earthquake Risk Management of Historical Structures: With a Focus on Tuskish Guideline,  aims at the promotion of “The Guideline of Earthquake Risks Management for Historical Structures” for all the environments studying on conservation with international effectiveness. Furthermore, it has been aiming that the countries, making similar works before, will share their experiences and accumulations scientifically, and evaluating …

EFES BÜYÜK TİYATRO – TR PİLOT ALANI TOPLANTISI – EPHESUS GREAT THEATER-TR PILOT SITE MEETING

StormAdmin Haberler

AB Horizon 2020 Çerçeve Programı “STORM: Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organizational Resources Management” projesi kapsamında 26 – 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Efes Müze Müdürlüğü’nde proje uygulama sahası olan Efes Antik Kenti için toplantı düzenlendi. Toplantıya proje çalışanlarının yanı sıra Ankara’dan Afet Koordinasyon Merkezi (AFAD) ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Röleve Müdürlüğü ve Selçuk Belediyesi …

MELLOR-UK PİLOT ALANI TOPLANTISI – MELLOR-UK PILOT SITE MEETING

StormAdmin Haberler

15 – 16 Aralık 2016 tarihlerinde İngiltere’nin uygulama alanı olan Manchester’daki Mellor pilot sahasında bir toplantı düzenlenmiştir. 15 Aralık 2016 tarihinde ilk olarak alan ziyareti yapılmıştır. Bu ziyaret sonrasında Mellor sahasındaki mevcut tehlikeler tartışılmış, alanda kurulmuş olan izleme sistemleri konusnuda bilgi verilmiş ve tehlike yönetimi süreçleri ve kılavuzları tartışılmıştır. 16 Aralık 2016 tarihinde de Mellor sahasında kurulan izleme sistemlerinin özellikleri ve …

TROIA PİLOT ALANI TOPLANTISI – TROIA PILOT SITE MEETING

StormAdmin Haberler

10 – 11 Kasım 2016 tarihleri arasında Portekiz’in pilot uygulama alanı olan Lisbon’a bağlı Troia Antik Şehri’nde alan toplantısı düzenlenmiştir. 10 Kasım tarihinde  alan ziyareti yapılmış olup,  11 Kasım da ise WP10 (Yaygınlaştırma- Dissemination) ve WP11 (İnovasyon ve İş Planlaması – Innovation and Business Planning ) ‘e yönelik toplantılara katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantılarda  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens. Deprem Mühendiliği Bölümü’nden …

PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI – KICKOFF MEETING

StormAdmin Haberler

Kültür Mirasının Teknik ve Örgütsel Kaynak Yönetimi Yolu ile Korunması – STORM – 700191- Projesi’nin başlangıç toplantısı İtalya’nın Roma şehrinde “Terme di Diocleziano” konferans salonunda 27-28 Haziran 2016  tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Proje’nin 20 ortağından çeşitli katılımcılar ve Avrupa Komisyonu’nu temsilen proje ofisinden Christophe Coudun Bey’in katılımı ile sunumlar yapıldı. Öncelikle farklı disiplinlerde çalışan katılımcılar birbirleri ile tanıştı; iki gün boyunca projenin …

STORM – Kültür Mirasının Teknik ve Örgütsel Kaynak Yönetimi Yoluyla Korunması

StormAdmin Haberler

Avrupa’nın kültür mirası dünyadaki en zengin kültür miraslarındandır. Kültür mirası, her yıl milyonlarca insanı arkeolojik alanlara, kiliselere, kalelere, anıtlara, müzelere vs. çeken bir yol göstericidir. Bu nedenle, Avrupa Kültür Mirasının korunması ve konservasyonu, politika belirleyici, bu hazineleri koruyan kurumlar ve aynı zamanda yerel ve ulusal seviyede turist ve eğitimciler için önceliklidir. Kültür Mirasının değeri açıktır; herkesçe bilinir. Kültür Mirasının, Avrupa …