PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI – KICKOFF MEETING

StormAdmin Haberler

Kültür Mirasının Teknik ve Örgütsel Kaynak Yönetimi Yolu ile Korunması – STORM – 700191- Projesi’nin başlangıç toplantısı İtalya’nın Roma şehrinde “Terme di Diocleziano” konferans salonunda 27-28 Haziran 2016  tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Proje’nin 20 ortağından çeşitli katılımcılar ve Avrupa Komisyonu’nu temsilen proje ofisinden Christophe Coudun Bey’in katılımı ile sunumlar yapıldı.

Öncelikle farklı disiplinlerde çalışan katılımcılar birbirleri ile tanıştı; iki gün boyunca projenin içeriği derinlemesine irdelendi.

Katılımcılar her çalışma paketi ile ilgili amaç, arkaplan bilgileri, başlangıç noktası, çalışma planı, olası riskler ve problemler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra, STORM Projesi kapsamında oluşturulacak platformun test edileceği 5 pilot bölge için geniş bilgiler verildi.

Proje yönetimi, ara raporlar, yayım gibi konular da toplantı sırasında tartışıldı.

Başlangıç toplantısının ana amacı, 3. ve 6. ayda teslim edilecek ilk raporlara yönelik detaylı çalışma planı oluşturulmasıydı.